SİSTEM ELEKTRİK kuruluşundan bugüne kadar yurtiçinde kamuya ve özel idarelere ait birçok elektrik ve elektronik alanında işleri üstlenmiş ve başarıyla sonuçlandırmıştır. Bu kurumlardan bazıları; Başbakanlık Milli Eğitim Bakanlığı,Avrupa Birliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Siyasi Partiler, TOBB, Belediyeler, Anayasa Mahkemesi ve Bazı Basın-Yayın Kuruluşları’dır.